22 december 2022 | Geen categorie

De alimentatie indexering voor 2023 is bekend gemaakt

De alimentatie indexering voor 2023 is bekend gemaakt. Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De Minister van Justitie bepaalt jaarlijks wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt. Deze alimentatie indexering is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 402-a Boek I BW).

WAT BETEKENT DEZE ALIMENTATIE INDEXERING VOOR U?

Door de alimentatie indexering wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt hoger. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als uw loon niet omhoog is gegaan, bent u verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. De indexering is van toepassing op zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari 2023, vanaf dat moment moet het nieuwe alimentatiebedrag betaald worden.

VOORBEELD ALIMENTATIE INDEXERING 2023 BEREKENEN

De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Het indexering percentage alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4 procent. Het berekenen gaat als volgt: neem uw alimentatiebedrag van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Concreet berekent u het zo: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2023 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 500,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (500/100) x 3,4 + 500 = € 517.-

WAT MOET U MET DE ALIMENTATIE INDEXERING DOEN

U moet als alimentatiebetaler de alimentatie indexering altijd zelf goed in de gaten houden. U krijgt er geen bericht van en het wordt niet automatisch aangepast. Als u dit niet jaarlijks doet, dan kan uw ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terug gaan vorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Bereken dus direct het nieuwe alimentatiebedrag en zorg ervoor dat u per 1 januari 2023 het nieuwe alimentatiebedrag gaat betalen.