Gecertificeerd scheidingsadviseur
Vrijblijvende kennismaking vooraf
Complete begeleiding van A tot Z
12 locaties in Zuid-Holland
logo
hallmark Kennismaken? Bel ons! 088-0403401

Bekijk onze locaties

Zoek een locatie bij u in de buurt!

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ONTBINDEN

Als een van de partners of beide partners hun geregistreerde partnerschap willen ontbinden en er zijn minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) in het spel dan zal dit altijd via de rechtbank moeten gebeuren. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw partnerschap zonder rechter ontbinden met wederzijds goedvinden.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Als u een geregistreerd partnerschap zonder rechter wilt beëindigen, heeft u een mediator of advocaat/notaris nodig. Bij een mediator stelt u de afspraken op. Onder andere afspraken omtrent vermogensverdeling, partneralimentatie en pensioen. Deze afspraken komen in een beëindigingsovereenkomst (convenant) te staan. Na ondertekening heeft u dan een rechtsgeldige overeenkomst en kunt u het geregistreerde partnerschap beëindigen. 

Geregistreerd partnerschap beëindigen via rechter

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u via uw mediator/advocaat vragen uw partnerschap te beëindigen via de rechtbank. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, moet u wettelijk een ouderschapsplan laten opstellen en samen met de financiële afspraken (convenant) laten indienen bij de rechtbank.

De mediator zal u begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan. Er zal tijdens de begeleiding  veel aandacht worden besteed aan de zorg en omgangsregeling. Kiest u bijvoorbeeld voor gezamenlijk ouderschap of past een andere zorgregeling misschien toch beter bij uw situatie?

De mediator zal samen met u de financiële afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant/vaststellingsovereenkomst. Hierin komen alle afspraken te staan betreffende de verdeling van de gezamenlijke woning, partneralimentatie, pensioenverdeling en fiscale afspraken.

Gevolgen ontbinding geregistreerd partnerschap

Er zijn bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap veel overeenkomsten met het ontbinden van een huwelijk. Van belang is onder meer of u het partnerschap met of zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan. Heeft u een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn de gevolgen min of meer te vergelijken met het ontbinden van een huwelijk in gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap (na 1-1-2018) Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden kent daarentegen vrijwel dezelfde gevolgen als het ontbinden van een huwelijk met huwelijkse voorwaarden.

Belangrijke onderdelen in het proces van ontbinden van een geregistreerd partnerschap zijn:

 • De eigen woning en de hypotheek 
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Pensioen en verdeling
 • De verdeling van het vermogen en de schulden

De hypotheek na de beëindiging van het geregistreerde partnerschap

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat er met het huis gaat gebeuren?. Gaat u het huis verkopen, omdat geen van beiden de wens heeft om in het huis te blijven wonen of geen van beiden alleen het huis kan overnemen? Of wilt u of uw ex-partner juist graag in het huis blijven wonen en de hypotheek overnemen? 

Er zal dan beoordeeld moeten worden of die partner dat ook kan betalen. Een andere optie is om na de scheiding nog samen eigenaar van de woning te blijven als uw omstandigheden daarnaar vragen. Hierbij moet wel goed over de financiële en fiscale gevolgen worden nagedacht.

Na beëindiging geregistreerd partnerschap de hypotheek overnemen

Als u de woning met de bijbehorende hypotheek wilt overnemen, moet er worden beoordeeld  of het op één naam zetten van de hypotheek financieel haalbaar is. Om dit te kunnen bepalen moet wel eerst uw financiële situatie na beëindiging geregistreerd partnerschap duidelijk zijn. Alle financiële zaken, zoals de alimentatie het vermogen en de schulden, moeten inzichtelijk worden gemaakt om te bekijken of u de hypotheek kunt overnemen. Daarnaast moet de geldverstrekker instemmen met de wijzigingen en/of verhoging van de hypotheek die nodig zijn om de hypotheek te kunnen overnemen. Als u de hypotheek na de scheiding op één naam wilt zetten, dan kan het zijn dat u uw ex-partner moet uitkopen. Hierbij komt onder- of overwaarde van het huis om de hoek kijken, tevens zal er gekeken worden naar spaarpolissen/rekeningen of beleggingsrekeningen  die zijn verbonden aan de hypotheek.

De woning en hypotheek na beëindiging geregistreerd partnerschap samen aanhouden

Soms kan de situatie zo zijn dat de keuze gemaakt moet worden om de hypotheek na de scheiding op beider naam te laten staan. Dit zal dan echter wel goed moeten worden vastgelegd. Zo moet u na de scheiding nog goed met elkaar over het huis kunnen blijven communiceren, u blijft immers samen eigenaar van het huis. Ook heeft deze keuze allerlei financiële en fiscale gevolgen, zoals:

Samen aanhouden van een woning zou kunnen betekenen dat het voor degene die de woning verlaat lastig wordt om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Ook kan het betekenen dat na verloop van 2 jaar nog maar een deel van de hypotheekrente aftrekbaar is, wat kan leiden tot hoger maandelijkse lasten.

Het is van groot belang dat bij deze afspraak  goed vastgelegd wordt voor welke periode dit geldt en wie wat gaat betalen.

Waar moet je op letten bij het overnemen/uitkoop van hypotheek

In eerste instantie zal er moeten worden gekeken naar de huidige hypotheek:

 • Hoe ziet de hypotheek er precies uit?
 • Welke rentepercentages zijn van toepassing, en wat is de resterende rentevaste periode?
 • Staat de hypotheek op beider naam of juist niet?
 • Zijn er levensverzekeringen, bakspaarrekeningen of beleggingen verbonden aan de hypotheek?

Als duidelijk is hoe de hypotheek is opgebouwd en wat de (taxatie)waarde van woning is, kan vervolgens bepaald worden of er sprake is van een over- of onder waarde in het huis zit. Aan de hand van deze uitkomst wordt bepaald hoe u en uw ex-partner elkaar moeten uitkopen:

 • Als de taxatiewaarde hoger is dan de huidige hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. U moet in deze situatie uw ex-partner uitkopen en de overwaarde delen met uw ex-partner. Houdt ook rekening met eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten.
 • Is er echter sprake van onder waarde, dan moet uw ex-partner de helft van de onder waarde aan u uitbetalen. Ook bij onderwaarde spelen eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten een rol

Kosten van het geregistreerd partnerschap ontbinden

Voor een begeleiding voor het ontbinden van het geregistreerde partnerschap is het afhankelijk van ieders persoonlijke situatie wat de totale kosten van de begeleiding zullen zijn. Afhankelijk is of er minderjarige kinderen in het spel zijn of er sprake is van een koopwoning of er partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld etc. De mediator zal tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek een opgave geven van de totale kosten. Meestal is dit een vooraf vastgesteld tarief.  

Hoe lang duurt ontbinden geregistreerd partnerschap?

Na het maken van de afspraken zullen het convenant en het ouderschapsplan ondertekend worden door beide partijen. De procedure bij de rechtbank en daarna de inschrijving bij de gemeente duurt doorgaans 2 tot 6 weken. Indien de beëindiging van het geregistreerd partnerschap plaatsvindt zonder rechtbank zal de inschrijving na ondertekening ongeveer 2 weken duren.