Gecertificeerd scheidingsadviseur
Vrijblijvende kennismaking vooraf
Complete begeleiding van A tot Z
12 locaties in Zuid-Holland
logo
hallmark Kennismaken? Bel ons! 088-0403401

Bekijk onze locaties

Zoek een locatie bij u in de buurt!

Samenlevingscontract ontbinden

Hoe ontbind je een samenlevingscontract? Dit staat als het goed is beschreven in het samenlevingscontract. Het contract blijft geldig als je niets doet. Ook al is alles verdeeld en heb je nieuwe afspraken gemaakt. Vaak is het nodig dat je de beëindiging van de relatie en dus samenleving officieel op papier zet en elkaar deze brief stuurt. Soms kan het ook mondeling, maar de voorkeur gaat uit naar het op papier beschrijven. Je hoeft dus niet naar de notaris, advocaat of de rechtbank hiervoor.

Uit elkaar gaan. Het is een vervelende periode, dus is het zaak om zo goed als mogelijk de zaken te regelen. In de meeste gevallen hebben partners die zijn gaan samenwonen een samenlevingscontract opgesteld. Het ontbinden van een samenlevingscontract is in de meeste gevallen eenvoudiger dan het beëindigen van een huwelijk. Echter de zaken die financieel geregeld moeten worden zijn vaak gecompliceerd. 

Er zijn wel een aantal zaken waaraan je goed moet denken. Een aantal punten worden hieronder uitgelicht:

Samenlevingscontract ontbinden en partneralimentatie

Volgens de wet is er bij een samenlevingscontract geen sprake van partneralimentatie. Je gaat beiden zelfstandig verder, ook financieel. Dat betekent dat je zelf in je onderhoud gaat voorzien en geen aanspraak op elkaars geld maakt. Dit geldt ook voor het ouderdomspensioen; Ieder der partijen behoudt zijn of haar eigen ouderdomspensioen. Er kan een uitzondering worden gemaakt, voor zowel partneralimentatie als ouderdomspensioen, maar dat moet je in alle gevallen samen hebben vastgelegd in bijvoorbeeld het samenlevingscontract. Ook kan je er samen voor kiezen om toch afspraken omtrent partneralimentatie te maken, maar dan moet je het wel met elkaar hierover eens zijn.

Samenleving ontbinden en kinderen

Het is wel van belang dat je samen afspraken maakt over de zorg en de omgangsregeling voor jullie kind of kinderen. Daar moet je een ouderschapsplan voor opstellen, waarin je alle afspraken over de opvoeding en zorg van de kinderen vastlegt. Dat betreft onder meer de omgangsregeling en de financiële zaken. Wanneer is het kind of zijn de kinderen bij de ene ouder, wanneer bij de andere. Hoe wordt een en ander georganiseerd tijdens de feestdagen en wat spreken jullie af over de schoolvakanties? Wie regelt het vervoer naar de muziekles of de sportclub, en wie betaalt dat? Daar maak je samen afspraken over. De kinderkosten zullen moeten worden vastgesteld door een wettelijke berekening waarbij het uitgangspunt de behoefte van de kinderen is en het draagkrachtpercentage van jullie als ouders. 

Samenlevingscontract ontbinden en een koopwoning

Als je een samenleving stopt, zul je afspraken moeten maken over de gezamenlijke woning of dit nu een koopwoning is of een huurwoning. Bij een koopwoning zal je afspraken moeten maken over wie de woning overneemt en de ander uit koopt of dat de woning verkocht moet worden aan derden. Tevens zal je afspraken moeten maken over de lasten van de woning. Het is belangrijk deze zakelijke kant vast te leggen, er moet immers een eigendomsoverdracht plaatsvinden bij de notaris. 

Kijk in het samenlevingscontract welke afspraken gemaakt zijn over de inboedel. Hoe is de verdeling van de spullen die van jullie samen zijn? Wat had je al toen je ging samenwonen? Zijn of waren er schulden op het moment van samenwonen en op het moment van het beëindigen van de relatie? In alle gevallen is het belangrijk dat je samen de verdeling toepast die in het contract stond of samen tot iets anders komt. Daar ben je vrij in, mits je het er allebei over eens bent.

Samenleving ontbinden met behulp van een Mediator:

Het is verstandig om een Mediator te raadplegen om de scheiding voor jullie te regelen. Een Mediator heeft de financiële en juridische kennis om alle zaken die komen kijken bij het beëindigen van een relatie tegen het licht te houden.  

Belangrijke onderdelen in het proces van ontbinden van een samenleving zijn:

 • De eigen woning en de hypotheek 
 • Kinderalimentatie
 • Nabestaandenpensioen 
 • Fiscaal partnerschap
 • De verdeling van het vermogen en de schulden
 • Eventuele vorderingen op elkaar ivm eigen geld

De hypotheek na de beëindiging van de samenleving

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat er met het huis gaat gebeuren?. Gaat u het huis verkopen, omdat geen van beiden de wens heeft om in het huis te blijven wonen of geen van beiden alleen het huis kan overnemen? Of wilt u of uw ex-partner juist graag in het huis blijven wonen en de hypotheek overnemen? 

Er zal dan beoordeeld moeten worden of die partner dat ook kan betalen. Een andere optie is om na de scheiding nog samen eigenaar van de woning te blijven als uw omstandigheden daarnaar vragen. Hierbij moet wel goed over de financiële en fiscale gevolgen worden nagedacht.

Na beëindiging samenleving de hypotheek overnemen

Als u de woning met de bijbehorende hypotheek wilt overnemen, moet er worden beoordeeld  of het op één naam zetten van de hypotheek financieel haalbaar is. Om dit te kunnen bepalen moet wel eerst uw financiële situatie na beëindiging van de relatie duidelijk zijn. Alle financiële zaken, zoals de alimentatie, eventuele vorderingen en het vermogen en de schulden, moeten inzichtelijk worden gemaakt om te bekijken of u de hypotheek kunt overnemen. Daarnaast moet de geldverstrekker instemmen met de wijzigingen en/of verhoging van de hypotheek die nodig zijn om de hypotheek te kunnen overnemen. Als u de hypotheek na de scheiding op één naam wilt zetten, dan kan het zijn dat u uw ex-partner moet uitkopen. Hierbij komt onder- of overwaarde van het huis om de hoek kijken, tevens zal er gekeken worden naar spaarpolissen/rekeningen of beleggingsrekeningen  die zijn verbonden aan de hypotheek.

Waar moet je op letten bij het overnemen/uitkoop van hypotheek

In eerste instantie zal er moeten worden gekeken naar de huidige hypotheek:

 • Hoe ziet de hypotheek er precies uit?
 • Welke rentepercentages zijn van toepassing, en wat is de resterende rentevaste periode?
 • Staat de hypotheek op beider naam of juist niet?
 • Zijn er levensverzekeringen, bakspaarrekeningen of beleggingen verbonden aan de hypotheek?

Als duidelijk is hoe de hypotheek is opgebouwd en wat de (taxatie)waarde van woning is, kan vervolgens bepaald worden of er sprake is van een over- of onder waarde in het huis zit. Aan de hand van deze uitkomst wordt bepaald hoe u en uw ex-partner elkaar moeten uitkopen:

 • Als de taxatiewaarde hoger is dan de huidige hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. U moet in deze situatie uw ex-partner uitkopen en de overwaarde delen met uw ex-partner. Houdt ook rekening met eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten.
 • Is er echter sprake van onder waarde, dan moet uw ex-partner de helft van de onder waarde aan u uitbetalen. Ook bij onderwaarde spelen eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten een rol.

De woning en hypotheek na beëindiging samenwoning samen aanhouden

Soms kan de situatie zo zijn dat de keuze gemaakt moet worden om de hypotheek na de scheiding op beider naam te laten staan. Dit zal dan echter wel goed moeten worden vastgelegd. Zo moet u na de scheiding nog goed met elkaar over het huis kunnen blijven communiceren, u blijft immers samen eigenaar van het huis. Ook heeft deze keuze allerlei financiële en fiscale gevolgen, zoals:

Samen aanhouden van een woning zou kunnen betekenen dat het voor degene die de woning verlaat lastig wordt om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Ook kan het betekenen dat na verloop van 2 jaar nog maar een deel van de hypotheekrente aftrekbaar is, wat kan leiden tot hoger maandelijkse lasten.

Het is van groot belang dat bij deze afspraak  goed vastgelegd wordt voor welke periode dit geldt en wie wat gaat betalen.

Kosten van het geregistreerd partnerschap ontbinden

Afhankelijk van jullie persoonlijke situatie zoals; hebben jullie een minderjarig kind/minderjarige kinderen, een koopwoning, eigen onderneming etc. De mediator zal tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek een opgave geven van de totale kosten. Meestal is dit een vooraf vastgesteld vast tarief.